Longline aktuatorstyring

 


Longline aktuatorstyring for helikopter longline utstyr DCPIU

Dette er ein eigen konstruert eining som gjev deg som pilot muligheit til å styre ein motor o.l. utan å endra noko i helikopteret. Her bruker ein same knapp som gjev spenning til longline for utløysarkrok. Her har me utvikla styringselektronikk for Coastsaver som skal styre brems på underhengande trommel. Til trommelbrems har me også levert aktuator som vert styrt av vårt system. Mekanisk arm er laga og levert av Liahagen Mek og rep verkstad AS, ved Tommy Schultz.

Denne er også utprøvd av Fonnafly for bruk på kalktobbe med godt resultat.
Mer informasjon blir gitt på førespurnad, tlf 90 95 04 25.

 

model1 under helo brems
DSC_1142 

 

 

Har du underhengande utstyr som du ynskjer å styre ? Ta kontakt for å få meir informasjon og forslag til korleis ein kan lage ei løysing som dekkjer dine behov.

 Video Helipolvender

 


Top