Kunde caser

Her er eit utval av nokre prosjekt me har levert. I tillegg til desse har me også gjort oppdrag innan

Radiosamband med GSM

2013: Utvikla og levert UHF repeater med tilhørende telefoniløysing over GSM for å sikre at mannskap kan ringe ut frå håndapparat i tunnel uten GSM dekning.

Styring hydraulisk tømmerklo

2018/2019: Utvikla og levert sekvenskontrollert styring av underhengande tømmerklo for helikopter. Muligheter så pilot kan kontrollere fire funksjoner frå helikopterstikke.Ombygging av det hydrauliske er gjennomført av Vest-Telemark Kraftlag.


Polvender for aktuatorstyring

2011/2012 Utvikla og levert polvender for underhengande utstyr til helikopter. Løysinga gjer det mogleg å kunne opne og lukke speld for kalktobbe. Denne kan og nyttast til å kontrollere retning på eletrisk motorar og liknande.

Denne vert styrt med å nytte utløysarknapp på helikopterstikke.


Tunnelsamband for varsling

2019: Levert UHF samband i Norges nest lengste vegtunnel, Gudvanga med kabelfri løysing som gjev dekning i heile tunnelen. Samband er knytt opp mot brakkerigg for varsling og har redudanse for å sikre oppetid sjølv om eit skap er ute av drift.Top