Om oss

Mjølsnes Elektronik Service vart starta hausten 2005 og tok over drifta etter Radio Elektro Service AS på nyåret 2006. Har sidan starten hatt inne- og uteservice for kundar innan elektro og elektronikk. Me har i dag verkstad og lager i ein gamal  tysk radiostasjon.

I dag er hovedområda våre:

  • sal og utvikling av radiokommunikasjonsløysingar for anleggsdrift.
  • utvikling av kontroll- og fjernstyringssystem.
  • dimensjonering og rådgjeving innan elektro.
  • utvikling av tekniske løysingar innan mekatroniske system.
  • Systemintegrasjon og rådgjeving innan brenselcelle, batteri og generelt DC-system, typisk microgrid løysingar.

Ansatte

Olav Edal – teknikar

30 års erfaring med service og har utdanning innan elektro og elektronikk.
Fagbrev Gruppe L.
Olav er no pensjonert og tek ikkje lengre på seg oppdrag.

Bjørn Mjølsnes – teknikar

10 års erfaring med service.
Fagbrev Serviceelektronikar.
Fagskuleingeniør innan automasjon.
Ingeniør med bachelor innan fornybar energi -fordjupning elektro.
Sivilingeniør med mastergrad innan lithium-ion batteri og PEM brenselcelle.

Ynskjer du kontakt med oss bruk skjemaet under.

Kontakt oss :


Top