Om oss

Mjølsnes Elektronik Service vart starta hausten 2005 og tok over drifta etter Radio Elektro Service  AS på nyåret 2006. Har sidan starten hatt inne- og uteservice for kundar. Frå 2015 har det vore mindre aktivitet knytt til skulegang og avvikling av radioverkstaden. Me har i dag verkstad og lager i ein gamal radiostasjon og har servicebil for serviceoppdrag.

I dag er hovedområda våre:

  • montering og service av antenneutstyr.
  • sal og montering av radiokommunikasjonsløysingar.
  • utvikling av fjernstyringssystem.
  • dimensjonering og rådgjeving innan elektro.
  • utvikling av tekniske løysingar innan mekatroniske system
  • Systemintegrasjon og rådgjeving innan brenselcelle, batteri og generelt DC-system.

Ansatte

Olav Edal – teknikar

30 års erfaring med service og har utdanning innan elektro og elektronikk.
Fagbrev Gruppe L.
Olav er no pensjonert og tek ikkje lengre på seg oppdrag.

Bjørn Mjølsnes – teknikar

10 års erfaring med service.
Fagbrev Serviceelektronikar.
Fagskuleingeniør innan automasjon.
Ingeniør med bachelor innan fornybar energi -fordjupning elektro.

Ynskjer du kontakt med oss bruk skjemaet under.

Kontakt oss :


Top