Om oss

Mjølsnes Elektronik Service vart starta hausten 2005 og tok over drifta etter Radio Elektro Service AS på nyåret 2006. Har sidan starten hatt inne- og uteservice for kundar innan elektro og elektronikk. Sidan 2013 har me retta oss meir mot bedriftsmarkedet og slutta med inneservice for kundar.

I dag er hovedområda våre:

  • sal og utvikling av radiokommunikasjonsløysingar for bedrifter.
  • utvikling av kontroll- og fjernstyringssystem.
  • Rådgjeving innan elektrotekniske løysingar
  • utvikling av tekniske løysingar innan mekatroniske system.
  • Systemintegrasjon og rådgjeving innan brenselcelle, batteri og generelt DC-system, typisk microgrid løysinga for både on- og offgrid.

Ansatte

Olav Edal – teknikar

30 års erfaring med service og har utdanning innan elektro og elektronikk.
Fagbrev Gruppe L.
Lang erfaring innan radioteknikk.
Olav er no pensjonert og tek ikkje lengre på seg oppdrag.

Bjørn Mjølsnes – teknikar

10 års erfaring med service.
Fagbrev Serviceelektronikar.
Fagskuleingeniør innan automasjon.
Ingeniør med bachelor innan fornybar energi -fordjupning elektro.
Sivilingeniør med mastergrad innan Lithium-Ion, batteri og hydrogen brenselcelle.

Ynskjer du kontakt med oss bruk skjemaet under.

Kontakt oss :


Top